dy1
English
Tiếng Việt

Đóng góp ý kiến cho dự thảo TT 09/2016/TT-BYT và TT 10/2016/TT-BYT

Cập nhật:
Lượt xem:
     Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 02/NQLT-BYT-THYHVN ngày 10/3/2017 về phối hợp hoạt động giữa Bộ Y tế và Tổng hội Y học Việt NAm trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2017-2021; công văn số 1982/BYT-QLD ngày 9/4/2018 của Bộ Y tế, Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức cuộc họp đóng góp ý kiến dự thảo 02 Thông tư:
     1. Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức Đàm phán giá;
     2. Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp.
     - Thời gian: 08 giờ 30, Thứ Năm, ngày 17 tháng 5 năm 2018
     - Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Tổng hội Y học Việt Nam, số 68A Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
     Tổng hội Y học Việt Nam trân trọng kính mong quý đại biểu bố trí thời gian nghiên cứu, tham dự và đóng góp ý kiến để cuộc họp thành công tốt đẹp. Dự thảo Thông tư vui lòng tải về tại đây:
   

TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM
Địa chỉ: 68A Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 943 9323
Email: vanphongtonghoiyhoc@gmail.com - Website: www.tonghoiyhoc.vn              
 
DMCA.com Protection Status
   

Đang online:
8
Tổng số truy cập:
1.068.225
Bản quyền 2015 thuộc về Tonghoiyhoc.vn