dy1
English
Tiếng Việt

Chức năng nhiệm vụ

Cập nhật: 17/07/2015
Lượt xem: 10742Chức năng
 

1. Đại diện cho các tổ chức thành viên và hội viên trong các hoạt động có liên quan đến tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ của Tổng hội.

2. Tổ chức hội thảo, hội nghị, các khoá đào tạo, sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và y đức cho hội viên.

3. Tham gia hoặc chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình, dự án về y học, y tế. Cung cấp các hoạt động dịch vụ y tế đối với các tổ chức hay cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

4. Tham gia và hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tổ chức y tế khu vực và thế giới theo quy định của pháp luật.

5. Được gây quỹ của Tổng hội trên cơ sở hội phí của hội viên, các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

6. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

    7. Được xét khen thưởng, kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ chức thành viên, hội viên theo quy định của pháp luật.Nhiệm vụ


         Tập hợp các chuyên gia ở các Hội thành viên và các tổ chức có liên quan nhằm:

1. Điều hoà, phối hợp hoạt động của các hội thành viên trong việc tập hợp, động viên giúp đỡ các cán bộ y tế cùng nhau giữ gìn, phát huy truyền thống y đức, y đạo, đoàn kết thân ái, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tham gia đào tạo nhân lực y tế, nghiên cứu và phổ biến rộng rãi kiến thức khoa học y học nâng cao và chăm sóc sức khỏe nhân dân góp phần vào việc thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong, tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng giống nòi, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

2. Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện, giám định xã hội khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân nhất là các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Tổng hội, các hội thành viên và ngành y tế, tạo điều kiện để các hội phát triển. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

3. Đại diện cho các hội thành viên và hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Tổng hội. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Tổng hội, hội thành viên và hội viên.

    4. Động viên các hội thành viên, hội viên tích cực tìm hiểu về các bộ luật, đặc biệt các luật có liên quan đến ngành y tế, thực hiện đúng những điều khoản cụ thể nêu trong luật, nghị định cũng như những văn bản pháp quy kèm theo của Bộ Y tế, và các bộ, ngành có liên quan.

Tạp chí trong nướcXem tất cả
   

TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM
Địa chỉ: 68A Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3 943 9323
Email: vanphongtonghoiyhoc@gmail.com - Website: tonghoiyhoc.vn              
 
DMCA.com Protection Status
   

Đang online:
31
Tổng số truy cập:
9.970.231
Bản quyền 2015 thuộc về Tonghoiyhoc.vn
Website được thiết kế bởi Tất Thành