dy1
English
Tiếng Việt
Hướng dẫn về đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học
15/01/2016 - 1635 lượt xem
Hướng dẫn Quốc gia về đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học
Chi tiết
Qui định về qui tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế
25/12/2015 - 1155 lượt xem
Qui định về qui tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế”. Thông tư số 07-2014/TT - BYT của Bộ Y tế
Chi tiết
   

TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM
Địa chỉ: 68A Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 943 9323
Email: vgamp@hn.vnn.vn - Website: www.tonghoiyhoc.vn              
 
DMCA.com Protection Status
   

Đang online:
35
Tổng số truy cập:
768.230
Bản quyền 2015 thuộc về Tonghoiyhoc.vn