Webinar MASEAN - COVID 19
Webinar MASEAN - COVID 19
dy1
English
Tiếng Việt

Tổng hội Y học Việt Nam và BHXH Việt Nam

Cập nhật:
Lượt xem:
Chiều ngày 22/3, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam và BHXH Việt Nam tổ chức Lễ Ký kết Quy chế phối hợp trong thực hiện chính sách, pháp luật BHYT. PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam và TS. Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì Lễ ký kết.

Tham dự Lễ ký kết có lãnh đạo Tổng Hội Y học; lãnh đạo Vụ BHYT, Bộ Y tế; Chủ tịch Hội Gan Mật; Trưởng ban hành nghề y tư nhân; Trưởng ban Tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

Trình bày nội dung quy chế phối hợp giữa Tổng Hội Y học Việt Nam và BHXH Việt Nam, thay mặt nhóm thư ký, đồng chí Nguyễn Tá Tỉnh, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam cho biết, Quy chế phối hợp được ký kết nhằm mục đích tăng cường trao đổi thông tin về chính sách BHYT để phổ biến đến các đối tượng có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về quyền lợi và trách nhiệm trong thực hiện chính sách BHYT nói chung và về khám chữa bệnh BHYT nói riêng. Nghiên cứu đánh giá việc thực hiện chính sách BHYT trong KCB và đề xuất các giải pháp sử dụng quỹ BHYT hiệu quả. Phối hợp thống nhất đề xuất xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật về BHYT. Tạo điều kiện và hỗ trợ để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bên theo quy định của pháp luật. Sự hợp tác giữa hai bên dựa trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật về BHYT, các văn bản có liên quan đến BHYT; các điều khoản của Quy chế và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên.

Đồng chí Nguyễn Tá Tỉnh cho biết, nội dung hợp tác bao gồm, phối hợp trong công tác tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT. Đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách liên quan đến KCB BHYT. Đánh giá việc sử dụng định mức kinh tế kỹ thuật trong giá dịch vụ y tế hiện nay để báo cáo và đề xuất phương án điều chỉnh giá dịch vụ y tế hợp lý. Đánh giá tính hợp lý của chỉ định, điều trị đối với một số dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế có tần suất sử dụng cao, chi phí lớn để báo cáo và đề xuất các biện pháp điều chỉnh. Đánh giá, giám sát tình hình quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT hàng năm và kiến nghị đề xuất các giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ BHYT. Đề xuất sửa đổi, bổ sung hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị đối với một số bệnh hoặc quy trình kỹ thuật theo đề nghị của các Hội chuyên khoa và khuyến cáo của Tô chức Y tế Thế giới. Đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức y, dược học, kinh tế y tế và chính sách pháp luật về BHYT cho cán bộ BHXH Việt Nam; công chức, viên chức của ngành Y tế và hội viên Tổng Hội Y học Việt Nam. Thành lập Hội đồng chuyên gia độc lập cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh để đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT theo đề nghị của cơ quan BHXH hoặc cơ sở KCB.

BHXH Việt Nam có trách nhiệm cung cấp tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền về chế độ, chính sách BHYT. Phối hợp với Tổng hội Y học Việt Nam đánh giá, giám sát tình hình quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT hàng năm và kiến nghị đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT. Phối hợp với Tổng Hội Y học Việt Nam đánh giá việc sử dụng định mức kinh tế kỹ thuật trong giá dịch vụ y tế; đánh giá tính hợp lý của chỉ định, điều trị đói với một số dịch vụ kỹ thuật, thuốc có tần suất sử dụng cao, chi phí lớn; đề xuất sửa đổi, bổ sung hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đối với một số bệnh hoặc quy trình kỹ thuật theo đề nghị của các Hội chuyên khoa và khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Tổ chức các lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng liên quan. Phối hợp cử thành viên tham gia Hội đồng chuyên gia độc lập cấp quốc gia và cấp tỉnh để đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT theo đề nghị của cơ quan BHXH hoặc cơ sở KCB. Chia sẻ các thông tin thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách theo quy định của pháp luật.

Tổng Hội Y học Việt Nam có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền về chế độ, chính sách BHYT. Phối hợp với BHXH Việt Nam đánh giá, giám sát tình hình quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT hàng năm và kiến nghị đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT. Chủ trì, đánh giá việc sử dụng định mức kinh tế kỹ thuật trong giá dịch vụ y tế; đánh giá tính hợp lý của chỉ định, điều trị đối với một số dịch vụ kỹ thuật, thuốc có tần suất sử dụng cao, chi phí lớn; đề xuất sửa đổi, bổ sung hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đối với một số bệnh hoặc quy trình kỹ thuật theo đề nghị của các Hội chuyên khoa và khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Tổ chức các lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng liên quan. Chủ trì thành lập Hội đồng chuyên gia độc lập cấp quốc gia và cấp tỉnh để đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT theo đề nghị của cơ quan BHXH hoặc cơ sở KCB. Chia sẻ các thông tin thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách theo quy định của pháp luật...

Lãnh đạo BHXH Việt Nam và Tổng Hội Y học Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp giữa hai bên

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn nhấn mạnh, từ năm 2016, thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, BHXH Việt Nam và Tổng Hội Y học Việt Nam đã có hợp tác đầu tiên thực hiện Nghiên cứu khảo sát, đánh giá thực trạng sử dụng quỹ BHYT tại 4 tỉnh có tỷ lệ bội chi cao nhất nhằm tìm hiểu nguyên nhân bội chi quỹ, làm cơ sở đề xuất các giải pháp sử dụng hiệu quả quỹ KCB BHYT, nâng cao chất lượng KCB và bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.

Thay mặt lãnh đạo Ngành, đồng chí Phạm Lương Sơn đánh giá cao tinh thần làm việc đầy trách nhiệm của các chuyên gia trong Tổng Hội Y học Việt Nam và nhóm nghiên cứu đã góp phần chỉ ra được tình trạng chỉ định dịch vụ kỹ thuật, thuốc không hợp lý, quá mức cần thiết có ở tất cả các cơ sở KCB đã khảo sát. Do thời gian nghiên cứu ngắn, số lượng mẫu chọn nghiên cứu quá nhỏ... nên một số thông tin sâu liên quan đến nguyên nhân bội chi quỹ KCB BHYT tại các tỉnh như tác động của tăng giá dịch vụ y tế, thông tuyến, tăng tần suất cung ứng dịch vụ y tế, tác động của cơ chế tự chủ bệnh viện, xã hội hóa y tế vẫn chưa được đề cập đến. Tuy nhiên, kết quả của lần hợp tác đầu tiên cũng đã giúp Chính phủ và các bộ, ngành thấy được những bất cập của chính sách BHYT nói chung và bất cập trong quản lý, sử dụng quỹ bHYT tại cơ sở KCB nói riêng.

Đồng chí Phạm Lương Sơn hi vọng, Quy chế phối hợp được ký kết sẽ là cơ sở để lãnh đạo hai bên tiếp tục chỉ đạo, điều hành công tác phối hợp hoạt động giữa các đơn vị trực thuộc của mình trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT cũng như tiếp tục thực hiện nghiên cứu đánh giá thực trạng sử dụng quỹ KCB BHYT tại các địa phương trên cả nước với số lượng mẫu đảm bảo có ý nghĩa thống kê làm cơ sở đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm sử dụng quỹ KCB BHYT an toàn, hiệu quả; xây dựng, sửa đổi chính sách BHYT phù hợp với thực tiễn.

Đồng thuận với những đánh giá của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam cho biết, trong thời gian vừa qua, Tổng Hội Y học Việt Nam với tư cách và trách nhiệm của một tổ chức chính trị - xã hội hoạt động trong lĩnh vực y khoa đã phối hợp cùng với cơ quan BHXH Việt Nam thực hiện một số hoạt động đánh giá việc sử dụng Quỹ KCB BHYT tại một số địa phương để có cơ sở đề xuất với Chính phủ các biện pháp đảm bảo quản lý và sử dụng quỹ BHYT an toàn, hiệu quả và dự kiến sẽ tiếp tục phối hợp, khảo sát, đánh giá việc thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ y tế để tham gia ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước xây dựng, điều chỉnh giá dịch vụ y tế phù hợp với thực tiễn cũng như các hoạt động triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHYT. Chính vì vậy, việc ký Quy chế phối hợp giữa hai bên là một động thái cụ thể hóa các nội dung hợp tác nhằm góp phần triển khai, thực hiện thành công hơn nữa chính sách pháp luật về BHYT tại Việt Nam.../.

 Thủy Hà
(Tạp chí BHXH)

Tạp chí trong nướcXem tất cả
   

TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM
Địa chỉ: 68A Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 943 9323
Email: vanphongtonghoiyhoc@gmail.com - Website: tonghoiyhoc.vn              
 
DMCA.com Protection Status
   

Đang online:
10
Tổng số truy cập:
2.059.397
Bản quyền 2015 thuộc về Tonghoiyhoc.vn
Website được thiết kế bởi Tất Thành